WYNAJEM
ALL INCLUSIVE ™

DPF MASTER FLASH EXPERT ™

KATALOG PRODUKTÓW XTON

DPF MASTER FLASH PROFESSIONAL PLUS ™

DPF MASTER FLASH PROFESSIONAL ™

DPF HEATER PRO PLUS ™

DPF MASTER FLASH STANDARD ™

XTON POURING MASTER ™

MASTER CLEANER MC 850 ™

MASTER CLEANER MC 1000 ™

MASTER CLEANER MC 1500 ™

XTON SANDBLASTER ™

XTON DPF Master Flash Expert cropped
DPF MASTER FLASH EXPERT ™
1/ 12
KATALOG PRODUKTÓW XTON
2/ 12
DPF MASTER FLASH PROFESSIONAL PLUS ™
3/ 12
DPF MASTER FLASH PROFESSIONAL ™
4/ 12
DPF HEATER PRO PLUS ™
5/ 12
DPF MASTER FLASH STANDARD ™
6/ 12
XTON POURING MASTER ™
7/ 12
MASTER CLEANER MC 850 ™
8/ 12
MASTER CLEANER MC 1000 ™
9/ 12
MASTER CLEANER MC 1500 ™
10/ 12
XTON SANDBLASTER ™
11/ 12
WYNAJEM
ALL INCLUSIVE ™
12/ 12

Nasze produkty

Jesteś właścicielem warsztatu samochodowego, a może dopiero planujesz jego otwarcie? Jako jeden z czołowych europejskich producentów i dystrybutorów maszyn do regeneracji filtrów cząstek stałych oraz w pełni zautomatyzowanych urządzeń do czyszczenia części samochodowych dbamy o to, by wszystkie produkty wychodzące spod naszej ręki były funkcjonalne, łatwe w obsłudze oraz wykazywały się wydajnością i bezproblemowym działaniem. Dlatego procesy produkcyjne w naszej firmie spełniają najwyższe normy jakościowe PN-EN ISO 9001:2015 oraz środowiskowe PN-EN ISO 14001:2015.

Zajmujemy się produkcją seryjną oraz na indywidualne zamówienie. W naszej starannie przygotowanej ofercie znajdą Państwo zróżnicowane pod względem funkcjonalności maszyny do czyszczenia filtrów DPF, nowoczesne myjki kabinowe wysokociśnieniowe, myjki biologiczne i koszowe. Nowością są piaskarki ciśnieniowe ze zintegrowanym odpylaczem. Urządzenia, które produkujemy znajdują zastosowanie w szeroko pojętym przemyśle i motoryzacji, można je spotkać w wielu profesjonalnych serwisach i warsztatach samochodowych oraz na stacjach diagnostycznych w Polsce i Europie. Naszym stałym odbiorcą są zakłady zajmujące się regeneracją części samochodowych. Obecność na licznych międzynarodowych targach branżowych sprawia, że firma XTON® AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA jest coraz bardziej rozpoznawalna a nasze produkty cieszą się coraz większym zainteresowaniem i są postrzegane jak urządzenia klasy premium. Wielu naszych Klientów wróciło do nas by podjąć decyzję o zakupie kolejnych urządzeń XTON®, co jest najlepszym świadectwem, że produkowane przez nas maszyny należą do ścisłej europejskiej czołówki.

Regeneracja DPF

Regeneracja - ikona

Metoda hydrodynamiczna

P
r
a
w
i
d
ł
o
w
o
p
r
z
e
p
r
o
w
a
d
z
o
n
y
,
k
o
m
p
l
e
k
s
o
w
y
p
r
o
c
e
s
r
e
g
e
n
e
r
a
c
j
i
d
a
j
e
g
w
a
r
a
n
c
j
ę
1
0
0
%
s
a
t
y
s
f
a
k
c
j
i
.
C
i
ś
n
i
e
n
i
e
w
u
r
z
ą
d
z
e
n
i
u
w
p
o
ł
ą
c
z
e
n
i
u
z
d
e
d
y
k
o
w
a
n
ą
c
h
e
m
i
i
X
T
O
N
D
P
F
C
l
e
a
n
e
r
,
k
t
ó
r
a
d
z
i
a
ł
a
j
u
ż
w
3
8
°
C
s
k
u
t
e
c
z
n
i
e
u
s
u
w
a
w
s
z
e
l
k
i
e
g
o
r
o
d
z
a
j
u
z
a
n
i
e
c
z
y
s
z
c
z
e
n
i
a
n
i
e
p
o
w
o
d
u
j
ą
c
u
s
z
k
o
d
z
e
ń
c
e
r
a
m
i
c
z
n
e
g
o
w
k
ł
a
d
u
f
i
l
t
r
a
.
zobacz Strzałka
Regeneracja - ikona

Skuteczne Usuwanie cząstek stałych

U
r
z
ą
d
z
e
n
i
e
d
a
j
e
g
w
a
r
a
n
c
j
ę
c
a
ł
k
o
w
i
t
e
g
o
u
s
u
n
i
ę
c
i
a
z
f
i
l
t
r
a
c
z
ą
s
t
e
k
P
M
1
0
,
P
M
2
,
5
,
o
r
a
z
w
s
z
e
l
k
i
c
h
z
a
b
r
u
d
z
e
ń
w
p
o
s
t
a
c
i
s
m
a
r
ó
w
i
n
a
g
a
r
ó
w
o
l
e
j
u
.
zobacz Strzałka
Regeneracja - ikona

Przywrócenie parametrów fabrycznych filtra

P
o
r
e
g
e
n
e
r
a
c
j
i
f
i
l
t
r
y
o
s
i
ą
g
a
j
ą
p
a
r
a
m
e
t
r
y
w
9
9
,
8
%
t
o
ż
s
a
m
e
z
f
a
b
r
y
c
z
n
y
m
i
.
C
a
ł
k
o
w
i
t
y
k
o
s
z
t
r
e
g
e
n
e
r
a
c
j
i
f
i
l
t
r
a
w
s
a
m
o
c
h
o
d
z
i
e
o
s
o
b
o
w
y
m
n
i
e
p
r
z
e
k
r
a
c
z
a
3
0
P
L
N
z
a
s
z
t
u
k
ę
.
J
e
s
t
t
o
ś
w
i
e
t
n
y
p
o
m
y
s
ł
n
a
b
i
z
n
e
s
i
r
o
z
w
ó
j
s
w
o
j
e
g
o
w
a
r
s
z
t
a
t
u
.
zobacz Strzałka