Technologia XTON DPF MASTER FLASH

Mechanika cieczy – technologia XTON oparta na wykorzystaniu potencjału hydrodynamiki

W procesie regeneracji urządzenie DPF Master Flash wprowadza do wnętrza filtra cząstek stałych wodę oraz powietrze pod wysokim ciśnieniem. Siły działające na cząsteczki wody wywołują zjawisko ruchu turbulentnego, w którym cząstki płynu przemieszczają się po torach kolizyjnych, często kolistych (wirowych). Wykonują one zarówno ruch postępowy, jak i wsteczny, co doprowadza do ich zderzania się i zmieszania.

Kolejnym zjawiskiem jakie następuje w trakcie procesu czyszczenia DPF jest kawitacja, czyli gwałtownej zmiany stanu cieczy z fazy ciekłej w fazę gazową w wyniku różnicy ciśnienia.
Dzięki tym zabiegom ciecz bez problemu pokonuje zatkane, wąskie kanały wkładu filtracyjnego wypłukując z niego wszystkie zanieczyszczenia, nawet te zagnieżdżone w mikro porach chropowatej powierzchni.

Aby zwiększyć skuteczność czyszczenia stosujemy aktywny czynnik myjący DPF CLEANER EXTRA POWER, który dzięki swojej unikatowej formule rozmiękcza złogi sadzy, popiołu, pyłu oraz innych szkodliwych substancji, a dodatkowo łączy się z cząstkami nagarów ułatwiając ich usunięcie. Dzieje się to za sprawą odpowiednio dobranej gęstości i lepkości, które zmniejszają napięcie powierzchniowe cieczy, co korzystnie wpływa na mieszanie się płynu z zanieczyszczeniami.

Proces regeneracji za pomocą urządzenia DPF Master Flash.

  1. Podłączenie filtra do urządzenia. 
  2.  Uruchomienie testu przepustowości. 
  3. Odłączenie filtra od aparatury sprzętu.
  4. Aplikacja środka chemicznego XTON DPF CLEANER EXTRA POWER.
  5. Ponowne podłączenie filtra do maszyny.
  6. Rozpoczęcie procesu czyszczenia.
  7. Suszenie.
  8. Końcowy test przeciwciśnienia.
  9. Wydruk parametrów filtra.