Co to jest katalizator?

Katalizator to element układu wydechowego, który ma za zadanie eliminację szkodliwych związków chemicznych znajdujących się w spalinach. Dzieję się to za sprawą powłoki katalitycznej wewnątrz korpusu wzbogaconej metalami szlachetnymi, takimi jak: platyna, pallad, rod. Pierwiastki te wchodzą w reakcje z produktami powstałymi podczas spalania prowadząc do ich neutralizacji.

 

BUDOWA I ZASADZA DZIAŁANIA

 

 

 

Powyższy schemat przedstawia budowę katalizatora (korpus, gorąca osłona, wkład o strukturze plastra miodu, miejsce gdzie zachodzi utlenianie tlenku węgla Co oraz węglowodorów HC, miejsce wtyku czujnika tlenu, wlot spalin( tlenki azotu NOx, węglowodory HC, tlenki węgla CO), wylot zneutralizowanych produktów spalania (woda CO2, azot N2, dwutlenek węgla CO2)

 

SZKODLIWE PRODUKTY SPALANIA

NOx- tlenki azotu

COx- tlenki węgla

SOx- tlenki siarki

HC- węglowodory (w tym bardzo groźne węglowodory pierścieniowe PAH

VOC- lotne związki organiczne

PM– (particulate matter) cząstki stałe

WPŁYW TOKSYCZNYCH SPALIN NA ŚRODOWISKO NATURALNE ORAZ ZDROWIE 

Węglowodory i tlenki azotu są rakotwórcze, a tlenek węgla i dwutlenek siarki są trujące.  Związki te pod wpływem promieniowania słonecznego w chodzą w reakcje fotochemiczne, w wyniku których powstaje smog.

Dwutlenek węgla CO2, zgromadzony w dużej ilości w powietrzu, jednak powoduje efekt cieplarniany wpływający na wzrost temperatury globu a finalnie zmiany klimatyczne.

Cząstki stałe są bardzo groźne dla ludzi. Dzięki swoim mikroskopijnym rozmiarom z łatwością wnikają do pęcherzyków płucnych, skąd trafiają do krwioobiegu siejąc spustoszenie w ludzkim organizmie. PM są kancerogenne a także prowadzą do mutacji DNA komórek.