WHO o cząstkach stałych

W 2013 r. WHO (World Health Organization) zaklasyfikowała cząstki stałe pochodzące z silników z zapłonem samoczynnym jako rakotwórcze.
Wdychane stanowią poważne zagrożenie dla człowieka. Mogą wnikać do płuc, powodować stany zapalne, nowotwory, a nawet uszkodzić DNA i prowadzić do mutacji komórek.

Emisja cząstek stałych związana jest ze spalaniem paliw węglowodorowych. Dlatego też wszelkiego typu i rodzaju silniki spalinowe wewnętrznego spalania stanowią jedno z głównych źródeł tworzenia PM (Particulate Matter) emitowanych do atmosfery wraz z ich gazami wylotowymi.
Dotychczas przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że szczególnie duże zagrożenie dla środowiska naturalnego jest związane z eksploatacją silników z zapłonem samoczynnym (ZS), których proces spalania powoduje powstawanie największej ilości PM, a dodatkowo wysoką emisję tlenków azotu (NOx). W porównaniu z silnikami z zapłonem iskrowym (ZI) z wtryskiem pośrednim współczesne silniki ZS emitują ok. 25–30 razy więcej PM (pomiar masowy) i ok. 3 razy więcej tlenków azotu (emisja w tzw. spalinach surowych, tj. nieoczyszczonych).