Rodzaje zabrudzeń filtra cząstek stałych możemy podzielić biorąc pod uwagę ich pochodzenie. Są to:

1. Produkty powstałe w wyniku spalania - takie jak sadza, popiół, cząstki sadzy, pyły, czy tlenek ceru.

2. Zanieczyszczenia wynikające z awarii silnika i jego podzespołów - takie jak olej z turbosprężarki, opiłki z wyeksploatowanego układu korbowo-tłokowego