DPF/FAP– Filtr cząstek stałych zbudowany z ceramicznego korpusu o strukturze siatki zamknięty w metalowej obudowie.
Jego zadaniem jest zatrzymanie pyłów i sadzy powstałej podczas spalania.
Stosuje się filtry:
-tzw. suchy (bez dodatku płynu katalitycznego);
-tzw. mokre z użyciem płynu katalitycznego (Eolys) w celu neutralizacji sadzy oraz wiązania atomów węgla.
GPF – odpowiednik filtrów DPF i FAP montowany w samochodach z silnikiem benzynowym.
SCR– technologia stosowana m.in. w silnikach Diesla, której główną zasadą jest zredukowanie w gazach wylotowych emisji cząstek stałych (PM) i redukcja zwiększonej emisji tlenków azotu (NOx).


zdjęcie filtra cząstek stałych