06.06.2024

Warszawa wprowadza Strefę Czystego Transportu: Rewolucja w walce ze smogiem.

Warszawa, będąc jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast Europy, wprowadza nowe regulacje mające na celu poprawę jakości powietrza. Kluczowym elementem tych działań jest utworzenie Strefy Czystego Transportu (SCT). Rada Warszawy podjęła uchwałę dotyczącą SCT, która od lipca 2024 roku ograniczy możliwość wjazdu do centrum miasta starszymi samochodami, co ma na celu redukcję zanieczyszczeń. Uchwała ta, choć kontrowersyjna, została przyjęta po burzliwych debatach i intensywnych protestach ze strony mieszkańców.

Za przyjęciem uchwały głosowało 37 radnych, przeciw było 16, a dwie osoby wstrzymały się od głosu. Uchwałę przyjęto w łagodniejszej formie niż pierwotnie proponowana przez ratusz, co wywołało mieszane reakcje. Nad jednym z czterdziestu punktów porządku obrad radni debatowali ponad sześć godzin, a sesję wielokrotnie przerywano z powodu głośnych protestów publiczności. Wiceprezydent Warszawy, Michał Olszewski, pod nieobecność prezydenta Rafała Trzaskowskiego, przedstawił założenia SCT.

Początkowo zakładano, że strefa obejmie około jednej trzeciej miasta, w tym 22 szpitale, jednak ostatecznie ograniczono ją do Śródmieścia i fragmentów centralnych dzielnic miasta. Radni KO, choć ogólnie popierali ideę strefy, zaproponowali poprawki łagodzące jej wymogi i zmniejszające obszar, co zostało przegłosowane po odrzuceniu poprawek zgłoszonych przez PiS i Lewicę.

Jakie obostrzenia czekają posiadaczy pojazdów po wprowadzeniu Strefy Czystego Transportu?

Strefa zacznie działać od 1 lipca 2024 roku. W pierwszym etapie wprowadzono zakaz wjazdu dla samochodów z silnikiem Diesla starszych niż 18 lat oraz pojazdów benzynowych starszych niż 27 lat. Mieszkańcy Warszawy, płacący podatki w stolicy, będą mieli czas do 2028 roku na dostosowanie się do nowych przepisów. Wtedy to będą musieli spełniać bardziej restrykcyjne normy, czyli Euro 6 dla Diesli i Euro 4 dla pojazdów benzynowych. Uchwała przewiduje liczne wyjątki, między innymi dla seniorów, którzy ukończyli 70 lat przed 2023 rokiem, oraz dla osób z niepełnosprawnością. Seniorzy, którzy już posiadają swoje pojazdy, będą mogli nimi jeździć bezterminowo, o ile zachowają swoje samochody. Dodatkowe wyjątki przewidziano dla pojazdów zabytkowych, historycznych oraz specjalnych, takich jak pomoc drogowa czy karawany pogrzebowe. Istnieją również okazjonalne wyłączenia, które pozwolą na wjazd do strefy niespełniającym norm pojazdem cztery razy do roku. Kontrola przestrzegania przepisów będzie odbywać się zarówno poprzez patrole piesze, jak i system kamer. Weryfikacja będzie oparta na danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów, a za nieuprawniony wjazd do strefy będzie grozić mandat w wysokości 500 zł. Mieszkańcy Warszawy będą mieli czas do końca 2027 roku na dostosowanie swoich pojazdów do nowych wymogów.

 

Jakie pozytywne efekty przewidywane są po wdrożeniu Strefy Czystego Transportu?

Decyzja o wprowadzeniu SCT była poprzedzona konsultacjami społecznymi oraz badaniami na reprezentatywnej próbie respondentów. Wyniki tych badań wykazały, że większość mieszkańców popiera utworzenie strefy. Jednak na sesji Rady Warszawy widoczne było silne niezadowolenie społeczne, co ilustrowały głośne protesty i liczne okrzyki. Pomysł stworzenia SCT w Warszawie ma więc zarówno wielu zwolenników, jak i przeciwników.

SCT ma na celu redukcję emisji szkodliwych substancji, takich jak tlenki azotu i pyły zawieszone, które pochodzą głównie od starszych samochodów. Z badań ICCT wynika, że starsze pojazdy, choć stanowią tylko 17% floty, odpowiadają za znaczną część emisji zanieczyszczeń. Wprowadzenie strefy ma więc przyczynić się do poprawy jakości powietrza i zdrowia mieszkańców.

 

Strefa Czystego Transportu w Warszawie – skrót informacji na temat rewolucji w stołecznym transporcie

Utworzenie SCT jest symbolicznym krokiem w kierunku ekologicznej przyszłości Warszawy. Działania te wpisują się w globalny trend promowania czystego transportu. SCT ma na celu nie tylko ograniczenie emisji spalin, ale również promowanie zdrowszych form przemieszczania się, takich jak rowery czy transport publiczny.

Wymogi dotyczące standardów emisji spalin dla aut poruszających się po warszawskiej SCT będą systematycznie zaostrzane, począwszy od 2026 roku, co dwa lata. Strefa ma osiągnąć pełną funkcjonalność i docelowy kształt w 2032 roku. Eksperci podkreślają, że ta zmiana będzie się odbywać stopniowo, aby mieszkańcy mogli się do niej przyzwyczaić.

SCT obejmie obszar całego Śródmieścia oraz fragmenty otaczających je dzielnic centralnych. Granice strefy będą wyznaczać główne drogi i linie kolejowe, a obszar ten został starannie wybrany, aby maksymalnie ograniczyć wpływ starych pojazdów na jakość powietrza w najbardziej ruchliwych częściach miasta.

Wprowadzenie SCT zachęca mieszkańców do poszukiwania alternatywnych form transportu. Zwiększone zainteresowanie rowerami, skuterami elektrycznymi oraz transportem publicznym to pozytywny trend, który może przyczynić się do zmniejszenia zatłoczenia i poprawy jakości powietrza w mieście.

Strefa Czystego Transportu w Warszawie to ambitny projekt mający na celu poprawę jakości powietrza i zdrowia mieszkańców poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Decyzja o jej utworzeniu, choć kontrowersyjna, jest krokiem w kierunku ekologicznej transformacji miasta. Długoterminowe efekty SCT będą zależeć od stopnia akceptacji i współpracy mieszkańców oraz skuteczności wprowadzonych regulacji

Tagi: Anglia, aplikacja mobilna, badania okresowe, badania okresowe pojazdów, bank, bdo, budowa filtra, cząsteczki, czystego, czyszczenie, diagnostyka pojazdowa, DPF, DPF Master Flash, ekologia, emisja spalin, fap, FAQ, filtr cząstek stałych, halny, HFO, industry 4.0, Internet Rzeczy, k1, katalizator, kickboxing, kontrola, kradzież, Maszyna, mechanik, moc silnika, moment obrotowy, myjka, nagar, obiór odpadów, oczyszczanie spalin, odpady, osprzęt, polisa, pranie dpf, prawo, problem, przemysł 4.0, Regeneracja, Rewolucja przemysłowa, sasza, sct, serwis, serwis samochodowy, silnik, SKP, spaliny, sposób na złodziei, Stacje Kontroli Pojazdów, strefa, strefa czystego transportu, transportu, tuning, turbo, turbosprężarka, ULTRASONIC Master Flash, uszkodzenie, Warszawa, warsztat samochodowy, Wielka Brytania, wspieramy sport, wycięty katalizator, xton, zapchanie, zapchany filtr, złodzieje, zmiany, zwiększenie mocy